CPU Intel là gì ? Ưu nhược điểm của CPU Intel

CPU Intel là gì ? Ưu nhược điểm của CPU Intel