Cục Sạc Bamba 19.5V - 2.31A (Đầu Kim nhỏ) Cho Laptop Dell Xps 12,Xps 13,L321X,L322X,Inspiron 3135,3147, 3148,3152,3153,3157,3158,3162,3164,3168,3169,3510,3511,3515,5515,5510,7510,5480,5481,5485,5488,5445,5442,5447,5448,5551,5555,5558,5559 7558,7569,7579,7

Cục Sạc Bamba 19.5V - 2.31A (Đầu Kim nhỏ) Cho Laptop Dell Xps 12,Xps 13,L321X,L322X,Inspiron 3135,3147, 3148,3152,3153,3157,3158,3162,3164,3168,3169,3510,3511,3515,5515,5510,7510,5480,5481,5485,5488,5445,5442,5447,5448,5551,5555,5558,5559 7558,7569,7579,7

190,000 đ
Nhà sản xuất:
Mã sản phẩm: cuc-sac-bamba-19-5v-2-31a-(dau-kim-nho)-cho-laptop-dell-xps-12-x
Tình trạng: Còn hàng
Lượt xem 762 số lần

Mô tả sản phẩm

Cục Sạc Bamba 19.5V - 2.31A (Đầu Kim nhỏ) Cho Laptop Dell Xps 12,Xps 13,L321X,L322X,Inspiron 3135,3147, 3148,3152,3153,3157,3158,3162,3164,3168,3169,3510,3511,3515,5515,5510,7510,5480,5481,5485,5488,5445,5442,5447,5448,5551,5555,5558,5559 7558,7569,7579,7460,7466,7467,7567,5565,5567,5765,5767,Vostrol 5390,5391,5490,5491,5498,7391,7491,7490,5568,9343,9350,9360,9333,5471