Cục Sạc Bamba 19.5V - 4.74A (Đầu kim) Cho Laptop Hp DV4,DV6,CQ40,CQ45,CQ50,CQ60,CQ70,G4,G6,CQ32,CQ42,CQ43,CQ62,G62,CQ72,G72,HP Envy 17, DV4-5000,DV6-7000,DV6-8000, 440 G0,440 G1,445 G0,445 G1,450 G0,450 G1,455 G0,455 G1,470 G0,470 G1

Cục Sạc Bamba 19.5V - 4.74A (Đầu kim) Cho Laptop Hp DV4,DV6,CQ40,CQ45,CQ50,CQ60,CQ70,G4,G6,CQ32,CQ42,CQ43,CQ62,G62,CQ72,G72,HP Envy 17, DV4-5000,DV6-7000,DV6-8000, 440 G0,440 G1,445 G0,445 G1,450 G0,450 G1,455 G0,455 G1,470 G0,470 G1

210,000 đ
Nhà sản xuất:
Mã sản phẩm: cuc-sac-bamba-19-5v-4-74a-(dau-kim)-cho-laptop-hp-dv4-dv6-cq40-c
Tình trạng: Còn hàng
Lượt xem 978 số lần

Mô tả sản phẩm

Cục Sạc Bamba 19.5V - 4.74A (Đầu kim) Cho Laptop Hp DV4,DV6,CQ40,CQ45,CQ50,CQ60,CQ70,G4,G6,CQ32,CQ42,CQ43,CQ62,G62,CQ72,G72,HP Envy 17, DV4-5000,DV6-7000,DV6-8000, 440 G0,440 G1,445 G0,445 G1,450 G0,450 G1,455 G0,455 G1,470 G0,470 G1