Cục Sạc Bamba 19.5V - 4.7A (Đầu Kim) Cho Laptop Samsung R428,R439,RV409, RV511,RV509,R530,R518,NP300E4,300E5,270E4,270E5,350V5,370R4E,370R4V,450R4E,450R4V,470R4ER429,R540,R618,R620,R463,R465,R467,R468,R470,X420,X418,RV408,RV410,RV509,RV518,RV512,RV511,SF5

Cục Sạc Bamba 19.5V - 4.7A (Đầu Kim) Cho Laptop Samsung R428,R439,RV409, RV511,RV509,R530,R518,NP300E4,300E5,270E4,270E5,350V5,370R4E,370R4V,450R4E,450R4V,470R4ER429,R540,R618,R620,R463,R465,R467,R468,R470,X420,X418,RV408,RV410,RV509,RV518,RV512,RV511,SF5

210,000 đ
Nhà sản xuất:
Mã sản phẩm: cuc-sac-bamba-19-5v-4-7a-(dau-kim)-cho-laptop-samsung-r428-r439
Tình trạng: Còn hàng
Lượt xem 960 số lần

Mô tả sản phẩm

Cục Sạc Bamba 19.5V - 4.7A (Đầu Kim) Cho Laptop Samsung R428,R439,RV409, RV511,RV509,R530,R518,NP300E4,300E5,270E4,270E5,350V5,370R4E,370R4V,450R4E,450R4V,470R4ER429,R540,R618,R620,R463,R465,R467,R468,R470,X420,X418,RV408,RV410,RV509,RV518,RV512,RV511,SF510,RF510,QX530,Q528,SF510,RF510,370R4E,370R4V,450R4E,450R4V,470R4E,350V5,355V5,275E5V,270E5E, 270E4E,275E4E,R58,R60,R70,R408,R410,R458,R460,R510,P510,R560,P560