Cục Sạc Bamba 19.5V - 4.7A (Đầu Kim) Cho Laptop Sony VPC-F,S,EH,EB,EA,EE,EL,EJ,SA,SB,SC,SVE-14,SVE-15,SVF-14,SVF-15,VGN-CR,CS,CW,NR,NS,NW,FW

Cục Sạc Bamba 19.5V - 4.7A (Đầu Kim) Cho Laptop Sony VPC-F,S,EH,EB,EA,EE,EL,EJ,SA,SB,SC,SVE-14,SVE-15,SVF-14,SVF-15,VGN-CR,CS,CW,NR,NS,NW,FW

210,000 đ
Nhà sản xuất:
Mã sản phẩm: cuc-sac-bamba-19-5v-4-7a-(dau-kim)-cho-laptop-sony-vpc-f-s-eh-eb
Tình trạng: Còn hàng
Lượt xem 816 số lần

Mô tả sản phẩm

Cục Sạc Bamba 19.5V - 4.7A (Đầu Kim) Cho Laptop Sony VPC-F,S,EH,EB,EA,EE,EL,EJ,SA,SB,SC,SVE-14,SVE-15,SVF-14,SVF-15,VGN-CR,CS,CW,NR,NS,NW,FW