Tiết kiệm khi mua Laptop với mức giá ưu đãi dành cho ngành giáo dục của ZinLaptop.


Áp dụng cho sinh viên và tân sinh viên đại học, cũng như giảng viên và nhân viên ở tất cả các cấp học.


Bất kỳ ai làm việc trong môi trường giáo dục đều đủ tiêu chuẩn được giảm giá ở ZinLaptop.

Nó không chỉ giới hạn cho sinh viên, giáo viên và giảng viên, mà còn bao gồm các nhân viên hành chính và các nhân viên văn phòng, kỹ thuật khác.

Về cơ bản chương trình này áp dụng cho bất cứ ai làm việc cho một trường học tập cao đẳng hoặc đại học.


Phụ huynh của học sinh không là đối tượng đủ điều kiện (khi mua cho mình), nhưng quý vị có thể nhận một máy được giảm giá cho con quý vị từ ZinLaptop


Giảm giá cho Sinh Viên : từ 500k

Giảm giá cho Giáo Viên : từ 300k

Giảm giá cho Nhân Viên : từ 200k


 chú thích