Pin HP NC6100,NC6105,NC6110,NC6115,NC6120,NC6200,NC6220,NC6230
NC6400,NX5100,NX6100,NX6105,NX6110,NX6115,NX6140,NX6310
NX6315,NX6320,NX6325 ,6710B

Pin HP NC6100,NC6105,NC6110,NC6115,NC6120,NC6200,NC6220,NC6230 NC6400,NX5100,NX6100,NX6105,NX6110,NX6115,NX6140,NX6310 NX6315,NX6320,NX6325 ,6710B

370,000 đ
Nhà sản xuất:
Mã sản phẩm:
Tình trạng: Còn hàng
Lượt xem 191 số lần

Mô tả sản phẩm

Pin HP NC6100,NC6105,NC6110,NC6115,NC6120,NC6200,NC6220,NC6230 NC6400,NX5100,NX6100,NX6105,NX6110,NX6115,NX6140,NX6310 NX6315,NX6320,NX6325 ,6710B