Công nghệ Turbo Boost là gì? Có chức năng gì? Hoạt động như thế nào?

Công nghệ Turbo Boost là gì? Có chức năng gì? Hoạt động như thế nào?