.Kiểm tra webcam, micro trực tuyến

.Kiểm tra webcam, micro trực tuyến

0 đ
Mã sản phẩm: test-cam-mic
Tình trạng: Còn hàng
Lượt xem 370 số lần

Mô tả sản phẩm

Nhấn vào link sau để kiểm tra bàn phím trực tuyến

https://zinlaptop.com/test-cam-mic


Nếu là lần đầu tiên truy cập, Trình duyệt sẽ yêu cầu bạn cấp quyền truy cập :

- Webcam

- Micro


Hãy đồng ý cấp quyền, và bắt đầu kiểm tra Webcam và micro của bạn